Webové stránky, na kterých se právě nacházíte jsou spravovány společností AW Point s.r.o. IČO 27759032. V AW Point dbáme na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně GDPR), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů.

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro realizaci poskytnutí ubytování od Vás potřebujeme znát jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, dobu ubytování, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu (nutné pro zápis do evidenční knihy podle závazné vyhlášky č. 6/2016 ze dne 1.8.2016 o místním poplatku z ubytovací kapacity). Dále pak potřebujeme znát Vaši emailovou adresu a telefonní kontakt z důvodu komunikace pro uskutečnění poskytnutí ubytování.

Osobní údaje, které získáváme s Vaším souhlasem, jsou považovány za přísně důvěrné, jsou plně zabezpečeny proti zneužití a nejsou předávány žádné další osobě, mezinárodním společnostem a ani nejsou předávány do třetí země.

Vaše práva

Každý zákazník má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, má právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezit zpracování, vznést námitku proti zpracování má-li za to, že při zpracování osobních údajů postupujeme v rozporu s nařízením EU 2016/679.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

  1. AW Point prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. AW Point přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
  3. AW Point prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro úspěšné splnění obchodní transakce a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné, plně zabezpečeny proti zneužití a nejsou předávány žádné další osobě. Zpracování osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, email a telefonní číslo) se uskuteční za účelem obchodní transakce. Pro realizaci obchodní transakce a dodání poukazů na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

AW Point s.r.o.

Amenity Zlín ve Zlíně hodnocení