Kroměříž (33 km)

Město s více jak 900 let starou historií, od roku 1978 městská památková rezervace a nejkrásnější historické město České republiky roku 1997, domov památek UNESCO, jako jsou Arcibiskupský zámek, Květná zahrada a Podzámecká zahrada. Pro vysoký počet vzdělávacích institucí se tomuto městu také přezdívá „Moravské Atény“.

Květná zahrada Kroměříž

Jedno z nejvýznamnějších zahradních děl na světě a jediné místo svého druhu v celé Evropě, jež je od roku 1998 památkou UNESCO. Historie této památky sahá až do 16. století, kdy Karel II z Lichtenštejna-Kastelkornu  nechal vybudovat na neplodné půdě za hranicemi města zahradu, jež si zachovala své rozměry i ráz do dnešního dne. Podobu Květné zahrady navrhli italští architekti Filiberto Lucchese a Giovanni Pietro Tencalla.

Dominantami tohoto místa je rotunda, v níž se nachází Foucaultovo kyvadlo visící na 25 metrů dlouhém lanku, jež svým pohybem dokazuje otáčení Země kolem své osy, a 244 metrů dlouhá kolonáda, v jejíž galerii se nachází sochy 44 antických bohů.

Podzámecká zahrada Kroměříž

Další památka UNESCO nacházející se v Kroměříži, jejíž historie sahá až do roku 1509. Současnou podobu dal Podzámecké zahradě z velké části biskup Karel Z II z Lichtenštejna-Kastelkornu. Stejně jako na podobě Květné zahrady, i na podobě Podzámecké zahrady se podíleli italští projektanti Filiberto Lucchese a Giovanni Pietro Tencalla.

Zahrada od této doby prošla ještě několika přestavbami, kdy se ta poslední (a jedna z nejvýznamnějších) datuje k 30. letům 19. století, kdy byl postaven hospodářský dvůr, některé mosty a Pompejská kolonáda.

Dnes se Podzámecká zahrada rozprostírá na ploše 47 hektarů a roste zde více jak 200 taxonů dřevin. V prostorách zahrady se natáčel například film Amadeus či pohádka Peklo s princeznou.

Zámek Buchlovice (35 km)

Jedna z nejvýznamnějších barokních památek na území České republiky (natáčel se zde film Beethoven, česká pohádka Žabí princ a film o Kateřině Veliké).

Podle pověstí nechal tento zámek vybudovat Jan Dětřich z Petřvaldu pro svoji ženu Anežku Eleonoru z Collona-Felsu, jíž nevyhovovaly chladné prostory nedalekého hradu Buchlov. Historie zámku sahá do 90. let 17. století. Současnou podobu dal tomuto místu uhersko-hradišťský architekt Dominik Fey.

Součástí zámku je i barokní zahrada a zahrada v anglickém stylu.

Hrad Buchlov (41 km)

Jeden z nejstarších hradů na území České republiky, jehož historie sahá až na začátek 14. století. Tento objekt, který původně plnil roli pevnosti chránící stezku vedoucí z Rakouska-Uherska na Moravu, plnil kroniky i během husitských válek, kdy toto místo sloužilo králi Zikmundovi jako jeden ze strategických bodů v boji proti husitům.

Hrad se nachází na jednom z nejvyšších míst Přírodního parku Chřiby v nadmořské výšce 520 m n. m. a ze zdejší vyhlídkové věže (545 m n. m.) je krásný výhled do krajiny (což je také důvod, proč mělo toto místo strategický význam už v době Velkomoravské říše). Součástí zdejší expozice je i mumie, pocházející z období cca 2 000 let před naším letopočtem.

Amenity Zlín ve Zlíně hodnocení